Asdøltjern (Vestmarka)

Asdøltjern er et lite tjern bare noen kilometer til fots fra parkeringsplassen på Solli i Asker. Siden vi vanligvis dro med oss endel utstyr benyttet vi muligheten til å kjøre helt opp til tjernet, men da via Sylling i Lier.