Home » Tur og gøy » Dagstur » Skudeneshavn

Skudeneshavn

Skudeneshavn er en by og en tidligere kommune i Karmøy kommune i Rogaland. Skudeneshavn hadde 3 310 innbyggere per 1. januar 2020, og ligger på Skudeneset på sørspissen av øya Karmøy. Skudeneshavn grodde frem i slutten av middelalderen og bysamfunnet vokste kraftig under sildefisket på 1800-tallet.

Skudeneshavn kulturmiljø ble fredet ved kongelig resolusjon 2018. Fredningen omfatter 180 eiendommer med bygningsmasse samt gater, torv og parker.

Skudeneshavn ble bygget opp rundt hummerfiske, sildefiske og eksport av sild til Riga som gjorde at Skudeneshavn vokste kraftig på 1800-tallet. Eksporten til østersjølandene gjorde at Skudeneshavn allerede den gang hadde en etter forholdene stor flåte med seilskuter som gikk i utenriksfart (77 i tallet).

Rundt 1860 var det ca. 1 200 innbyggere i byen, under sildefisket var det på det meste rundt 20 000 fiskere i Skudeneshavn. Svikten i fisket fra 1880 og overgangen fra seil til damp gjorde at det ble mindre aktivitet i sildabyen. Skudenesrederne var dessverre altfor skeptiske til de nye moderne dampskipene, noe som gjorde at andre og mer nytenkende aktører tok over transport av varer til og fra østersjølandene. I tiårene rundt 1900 utvandret ca. 1/4 av Karmøys befolkning (ca. 6000 mann) til Amerika for å prøve lykken der.

Skudeneshavn fikk status som ladested i 1857 og 11. juni 2007 hadde byen 150-årsjubileum.