Bauta over Asbjørn Kloster

Asbjørn Olsen Kloster (født 21. desember 1823 i Bokn, død 18. januar 1876 i Stavanger) var en norsk kvekerpredikant, -lærer, og avholdsagitator.

Han vokste opp i enkle kår på gården Boknaberg i Bokn kommune og fra åtte års alder hos familien på Rennesøy. Etter konfirmasjonen flyttet han etter familien til Stavanger, og arbeidet som handelsbetjent, først hos faren og siden andre steder. I 1845 kom han i kontakt med kvekere i Stavanger, og hadde et åndelig gjennombrudd som han selv tidfester til 15. juni 1845. I 1846 ble han rekruttert av tre engelske kvekere som besøkte byen, til ett års studier i England, først på en landbruksskole og siden på en kvekerskole nær Carlisle.

I de følgende tretten år ledet Kloster deretter kvekerskolen i Stavanger. Skolen fikk etter hvert god søkning, og Kloster utarbeidet selv deler av undervisningsmateriellet.

Den første norske avholdsforening ble stiftet i Stavanger 29. desember 1859 på Klosters initiativ. Året etter begynte Kloster å utgi avholdsbladet som senere fikk navnet Menneskevennen. Etter seksten års virksomhet med dannelse av avholdsforeninger flere steder i landet, ble Det norske Totalavholdsselskap stiftet i Kristiansand i 1875.

Klosters virksomhet representerer flere karakteristiske trekk ved 1800-tallet i Norge. Hans beskjedne formelle utdannelse var karakteristisk for hans generasjon, men var samtidig ikke til hinder for at han fikk spille en avgjørende rolle i framveksten av en av de frivillige folkebevegelsene som var en del av tidens demokratiske uttrykk og folkelige mobilisering.

En statue utført av Valentin Kielland ble reist i Stavanger i 1912. Kloster er også avbildet på et norsk frimerke fra 1959, har en gate på Storhaug oppkalt etter seg og denne bautaen som står øst for kirken. (wikipedia)

Bokn, kommune i Rogaland på nordsiden av Boknafjorden innenfor Karmøy. Bokn består i sin helhet av øyer, i alt 125 øyer, holmer og skjær. Av disse er fire bebodde: Vestre Bokn og Loten (til sammen 35,2 km2, forbundet med bro over den smale Sunnalandsstraumen), Austre Bokn (7,5 km2) og Ogn eller Ognøy (2,2 km2).

Kommunen ble opprettet i 1849 ved utskilling fra Skudenes kommune. Siden har grensene vært uendret.

Kart og Veibeskrivelse

Slik kommer du deg til Bokn (fra Haugesund sentrum)

Linker

Bokn (Bokn kommune)
Bokn turistinformasjon (visit Norway)

Bilde fra Bokn

Bokn, Norway

Turværet til Bokn