Avaldsnes kirke – Olavskirken

Kirken har vært et landemerke for sjøfarere som har reist gjennom Karmsundet de siste 750 årene. Kong Håkon Håkonsson ga tillatelse til å bygge en kirke her rundt 1250. Den var ikke ferdig før 1320, og var den gangen den fjerde største i landet. Kirken ble viet til St. Olav og fikk tittelen Kongelig Kapell av Håkon Magnusson. I den samme perioden ble den én av fire kirker der det ble drevet undervisning, og den hadde en gruppe lærere innen juridiske og teologiske fag. Derfor hadde den også trolig fire prester. Den kan derfor også ha hatt et åttekantet kapittelhus i stein i tilknytning til koret. Dette er nevnt av Peder Claussøn Friis i 1599. Murene skal ha vært synlige så sent som i 1840, men er nå forsvunnet. Kapittelhus er vanlige i de store engelske katedralene.

Avaldsnes var også en av Harald Hårfagres fem kongsgårder på Vestlandet, og ifølge sagaen skal han ha blitt gravlagt i dette området. Rundt kirken finnes gravhauger og bautasteiner, og stedet må ha vært viktig siden romersk jernalder. Like øst for kirken står en seks og en halv meter høy bautastein kalt Jomfru Marias synål. Den lener seg mot kirkemuren, og om den berører muren sier tradisjonen at dommedag er nær. Navnet skal antakelig stamme fra en forsvunnet runeinskrift: Mikael nest Maria. Nest ligner på nesta, som betyr å sy, og folketradisjonen kan dermed ha gitt nevnet på steinen.

Under 2. verdenskrig ønsket tyskerne å rive tårnet, da de mente at det var et landemerke for britiske piloter. Men dette satte riksantikvaren seg i mot og det ble isteden reist et tømmeroverbygg over kirken som kamuflasje.

Kart og Veibeskrivelse

Slik kommer du deg til Avaldsnes (fra Haugesund sentrum)

Linker

Karmøy (Karmøy kommune)
Turistinformasjon Karmøy (visit Karmøy)
Avaldsnes kirke (wikipedia)

Bilde av Avaldsnes kirke (Olavskirken)

Olavskirken

Turværet til Avaldsnes kirke